För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler i våra fastigheter. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset ska trivas.

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 06.00. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Om du planerar ha fest, meddela gärna dina grannar före festen.

Rökning är förbjudet i samtliga lägenheter och alla allmänna utrymmen på tomten som ägs av viljan 11. Tag hänsyn till barn och allergiker.

Cyklar och barnvagnar får endast ställas i särskilt anvisade utrymmen och får inte ställas i trappuppgångarna. Detta är regler från räddningstjänsten. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trappuppgångarna ökar även brandrisken. Tänk också på att underlätta för städpersonalen.