Förbesiktning

Vi gör först en förbesiktning kort efter att man sagt upp sin lägenhet för att avgöra statusen på lägenheten. Då finns möjlighet att åtgärda eventuella skador innan slutbesiktning görs. Vi vill att du själv är med vid förbesiktning för att kunna diskutera eventuella skador i lägenheten. Om det sedan vid din utflyttning har uppkommit skador som inte kan anses vara ”normalt slitage”, så kan du bli ersättningsskyldig för dessa skadorna.

Exempel på onormalt slitage ( som hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för)

  • Krossat fönster
  • Fläckar på golv, tak och vägg
  • Skador på dörrar
  • Hål i väggar

Övriga hål som har tillkommit i samband med upphäng av tavlor och dylikt ska återställas till ursprungligt skick.

Slutbesiktning

När lägenheten är tömd och städad görs en slutbesiktning. Kontakta Viljan 11 via telefon eller mail för att boka tid för slutbesiktning. Din lägenhet ska vara klar och slutbesiktad senast kl 08.00 för att du ska kunna lämna in nycklar senast kl 12.00 på avflyttningsdagen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finnas på plats vid slutbesiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp, vitvaror och köksutrustning.

Vänligen lämna bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning till nästa hyresgäst.

Ta med allt!
När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten. Det gäller även de saker som du förvarar i förråd, cykelställ och på balkong. Tillhörigheter som kvarstår i lägenheten efter utflyttningsdatum kommer att forslas bort på bekostnad av hyresgästen.