Vi jobbar aktivt med att minska risken för brand i våra fastigheter. Vi ber er hjälpa oss genom att läsa igenom följande information. Det gäller alla boendes säkerhet. Vi är självfallet behjälpliga med att diskutera brandskyddet och hur ni bäst upprätthåller en god säkerhet i era lägenheter.

  • Se alltid till att ni har minst en fungerande brandvarnare i er lägenhet.
  • Vi kommer med jämna mellanrum göra kontroll av alla brandvarnare i huset men vi ber er även testa själv.
  • Om ni av någon anledning inte har en brandvarnare eller om den inte fungerar vänligen upprätta genast en felanmälan.
  • Batteribyte är ditt ansvar som hyresgäst.