Det finns alltid tillgång till källsortering i våra fastigheter. För miljöns skull se till att sortera dina sopor så bra som möjligt. När du källsorterar ska förpackningarna vara så rena som möjligt. Skölj därför alltid ur burkar, flaskor, kartonger m.m. vid behov. Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Det är förbjudet att placera grovsopor i soprum, källare, på gård eller utanför sopkärl. Dessa skall köras till soptippen.

Det är inte tillåtet att slänga elektronik bland hushållssoporna eller ställa dem på golvet i soprummet. I någon av våra fastigheter har vi korg för elektronikskrot. Vänligen släng alla elektriska apparater där. Korgen för elektronikskrot töms efter behov. I de fall det inte finns någon korg skall elektronikskort lämnas på återvinningscentralen.

Pga. brandrisk är det inte tillåtet att ställa möbler eller grovsopor i trappuppgång.