Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du alltid ansöka och få det godkänt av Viljan11. Som hyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet om du har ”väsentliga skäl”. Exempel på sådant är studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring eller om du och din partner ska flytta ihop på hens lägenhet.

Ansökan om andrahandsuthyrning måste ske skriftligen som stärks med intyg. Viljan11 godkänner andrahandsuthyrning i max 12 månader. Om du fått din ansökan om andrahandsuthyrning godkänd ska du sända en kopia på det hyresavtal som träffats mellan dig och andrahandshyresgästen till Viljan 11 innan uthyrningstiden påbörjas.

Kontraktsinnehavaren är alltid ansvarig gentemot Viljan11 vid:

  • Utebliven hyresbetalning
  • Störning
  • Skador som uppkommit i lägenheten

Förstahandskontrakt kan ej överlåtas till andrahandshyresgäst.

Tänk på!
Det är inte tillåtet att hyra ut din bostad i andra hand utan Viljan11 godkännande.
Den som hyr ut sin bostad utan godkännande riskerar att förlora sitt hyreskontrakt.
Viljan11 godkänner aldrig överlåtelse av 1:a handskontraktet till en 2:a hands-hyresgäst.